Logga in

Avtalspolicy

Dessa villkor gäller mellan Thörne Fest & Event AB, 559301–0597, Stenkvista Lötlund 635 19 ESKILSTUNA, kontakt@grandivent.se (“PART 1”) och Tjänsteleverantörer som registrerar sig på Grandivent.se (“PART 2”)

Partnerna benämns individuellt ”PART” och gemensamt ”PARTERNA”.

 1. BAKGRUND
  • Syftet med samarbetet är att PART 2 skall sälja sina varor/tjänster genom Grandivent.se, en hemsida som ägs av PART 1.
  • Vår ambition med samarbetet är att öka kundflödet för båda PARTERNA
 1. DEFINITION AV UPPLÄGGET

PART 1 skall förse PART 2 med plattform samt information om hur den används.
PART 2 skall via plattformen annonsera ut sina tillgängliga tjänster för försäljning. Dessa annonser godkännes av PART 1 före publicering.

PART 1 tar ut en provision på 15% ex moms för varje såld tjänst via plattformen.

 1. VILLKOR
 • En bokning via Grandivent.se är bindande. Om PART 2 väljer att avbryta den beställda bokningen behåller Grandivent.se 100% av provisionen.
 • PART 2 får ej publicera tjänster ej relaterade till branschen evenemang/event/fest/tillställning. Tjänsterna publiceras först efter godkännande från PART 1.
 • PART 1 har rätt till att använda PART 2:s namn, logotyp, texter och foton i samband med marknadsföring av Grandivent.se.
 1. SEKRETESS

Båda PARTERNA förbinder sig gentemot den andre att inte yppa företagshemligheter som man fått del av med anledning av detta samarbetsavtal från den andre PARTEN till tredje person. Sekretessen gäller samtliga anställda hos respektive PART.

 1. ANSVAR

PART 2 har fullt ansvar mot slutkund att den beställda tjänsten levereras på utsatt datum och enligt den information som anges i samband med publicering av tjänsten.

 1. AVBOKNINGAR

PARTERNA har rätt till att avboka en beställd tjänst av olika anledningar.

– Kunden har hört av sig och bett att få avboka tjänsten. Tjänsteleverantörens egna avbokningsvillkor gäller.

– Kunden har missförstått annonsen för den beställda tjänsten och riskerar att bli missnöjd.

– Kunden uppfyller ej tjänsteleverantörens kriterier för den beställda tjänsten. (Åldersgräns, Geografisk placering etc.)

 1. REKLAMATIONER

Reklamationer på en levererad tjänst behandlas individuellt. När kunden får rätt behåller PART 1 provisionen och PART 2 krediterar kunden det överenskomna beloppet.

 1. PRISER

PART 2 bestämmer över sin egen prissättning på tjänster och produkter som förmedlas via Grandivent.se.

 1. AVTALETS GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

PART 2 kan när som helst välja att avsluta sitt konto hos Grandivent.se
Detta görs skriftligt via mail till kontakt@grandivent.se, eller direkt via hemsidan.
När kontot avslutas blir avtalet automatiskt uppsagt.

 1. ÄNDRINGAR

Ändringar och tillägg till AVTALET, skall för att vara gällande, vara skriftliga och undertecknade av båda PARTER.

 1. TVIST

Tvist med anledning av AVTALET ska prövas av allmän domstol.